0

Kasutustingimused

Kehtivad alates: 30.04.2021.

 

Veebisaidi www.silvanols.ee külastamisel või selle kasutamisel kinnitate, et olete tutvunud ja nõustute käesolevate tingimustega. Need tingimused on siduvad kõigile veebisaidi külastajatele ja müüjale. Juhul, kui veebisaidi külastaja leiab, et need tingimused on vastuvõetamatud (sealhulgas Küpsiste poliitika ja Privaatsuspoliitika), ei ole veebilehe külastajal õigust veebisaiti kasutada.

 

Enne toote tellimist lugege need tingimused põhjalikult läbi ja veenduge, et olete neist õigesti aru saanud. Pöörake tähelepanu asjaolule, et enne teie tellimuse vormistamist nõustub ostja käesolevate tingimustega (sh Küpsiste poliitika jPrivaatsuspoliitika), viimasest keeldumisel on tehingu lõpuleviimine ja toodete tellimine võimatu.

 

Jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma eelneva teatamiseta muuta.

 

 1. Mõisted

1.1.    Tingimused on käesolevad kasutustingimused, nende lisad ja muudatused, tarnetingimused, maksetingimused, toodete tagastamist reguleerivaid tingimused, muud tingimused, samuti teatavaid funktsioone, elemente või reklaami ja klienditeenindust käsitlevad põhimõtted ja sätted, mis on avaldatud veebisaidil. Need tingimused on müüjale ja külastajale (sh ostjale) siduvad.

1.2.    Leping tähendab lepingut, mis on sõlmitud ostja ja müüja vahel kaugelt, kasutades veebisaidi võrgurežiimi, kusjuures ostja on selgelt ja üheselt väljendanud oma kavatsust osta tellimuses märgitud tooted ning müüja kohustub tarnima ostjale tellimuses märgitud tooted. Leping loetakse sõlmituks, kui ostja saab müüja teate tellimuse kättesaamise kohta oma e-postile. Ostja ja müüja vahel sõlmitud mis tahes lepingu tingimusi loetakse identseteks käesolevate tingimustega ning pooled täidavad oma selliste lepingute kohaseid kohustusi alati vastavalt käesolevatele tingimustele.

1.3.    Müüja/meie viitab äriühingule SIA “SILVANOLS”, registreerimisnumber 40003233170, juriidiline aadress: Kurbada tn 2A, Riia, LV-1009, Läti, e-posti aadress: [email protected], telefoninumber: +372 59010768.

1.4.    Vastutav töötleja/meie viitab äriühingule SIA “SILVANOLS”, registreerimisnumber 40003233170, juriidiline aadress: Kurbada tn 2A, Riia, LV-1009, Läti, e-posti aadress: [email protected].

1.5.    Külastaja/teie viitab igale veebisaidi kasutajale, sealhulgas ostjale.

1.6.    Ostja tähendab õigusvõimelist füüsilist isikut (st isikut, kes on täisealine ja kellel pole kohtu määrusega piiratud teovõimet), alaealist isikut (st 14–18-aastast isikut, kellel on selleks oma vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui isikule on antud täisealise õigused enne täisikka jõudmist või kui isikut võib pidada täisealiseks), juriidilist isikut, kes on registreeritud (registreeritud kasutaja) või on registreerimata, esitab veebisaidil tellimuse ja tasub ostetud toodete eest.

1.7.    Pooled tähendavad ostjat ja müüjat koos.

1.8.    Registreeritud kasutaja – külastaja, kes on otsustanud saada müüjalt kaubandusteateid, registreerida end veebisaidil ja anda nõusoleku oma konto isikuandmete töötlemiseks, esitades enda kohta info standardse küsimustiku vormis, et tagada veebisaidi külastaja tuvastamine, mis võimaldab kasutajal saada toodete esmakordne saadetis tasuta ja/või muid eeliseid.

1.9.    Veebileht tähendab kauplemisega tegelevat interneti lehekülge (veebipoodi), mis asub aadressil www.silvanols.ee ja kus ostja saab esitada toodete tellimusi ja teha makseid veebis.

 

1.10.  Tellimus tähendab tellimust, mille ostja esitab veebisaidil, kus ostja märgib tooted, mille ta soovib osta, samuti toodete kohaletoimetamise viisi ja valitud toodete vastuvõtmise koha. Tellimus loetakse täidetuks, kui ostja on tasunud tellimuses märgitud toodete eest.

1.11.  Tooted on tooted, mis on veebilehel ostjale nähtavas kohas ja mida ostja saab tellida ja osta, näiteks: Eesti Vabariigi Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud toidulisandid, kosmeetika ja muud tooted.

1.12.  Toote hind tähendab hinda, mis on tellimuse töötlemise hetkel näidatud iga toote visuaalse kujutise ja kirjelduse kõrval, see on hind, mille eest ostjal on õigus konkreetseid tooteid osta. Toote kohaletoimetamiskulud või ostja kulud, mis tekivad juhul, kui nad tagastavad tooted ise, ei kuulu toote hinna sisse.

1.13.  Ostukorv tähendab virtuaalset ostukorvi, kuhu ostja saab tooteid vabalt lisada või neid sealt kustutada. Toodete ostukorvist kustutamine on võimalik ainult hetkeni, mil ostja alustab ostukorvi lisatud toodete eest tasumist.

1.14.  Tellimuse vastuvõtmine tähendab süsteemi automaatset teavitust ostja tellimuse vastuvõtmise ja komplekteerimise alustamise kohta, mis saadetakse automaatselt ostja e-postile pärast seda, kui ostukorvi lisatud toodete eest on tasutud.

1.15.  Taganemisõigus tähendab ostja (füüsilise isiku, kes on võlaõigusseaduse kontekstis „tarbija“) õigust loobuda toodetest 14 päeva jooksul pärast toodete kättesaamist vastavalt taganemisõiguse kasutamise korrale.

 

 

 1. Üldtingimused

2.1. Käesolevad tingimused reguleerivad järgmist:

2.1.1. Veebisaidile juurdepääs ja selle kasutamise kord, samuti ostja ja veebisaidi külastaja vahelised õigussuhted. Veebisaidi külastamisega ja tegeliku kasutamisega (kasutades veebisaidil avaldatud või veebisaidi puhverserveri kaudu pakutavat teavet ja teenuseid) kinnitate oma nõusolekut järgida neid tingimusi. Nende tingimuste lahutamatud osad hõlmavad Küpsiste poliitika jPrivaatsuspoliitika.

2.1.2. Toodete ostmine veebisaidilt loob samuti õigussuhted müüja ja ostja vahel. Ostja kinnitab tingimused, lugedes need läbi ja märkides linnukese valiku „Olen kasutustingimustega tutvunud ja nõustun nendega” kõrval. Sel viisil kinnitatud tingimused muutuvad pooltele siduvaks juriidiliseks dokumendiks, mis reguleerib ostja ja müüja õigusi ja kohustusi, toote ostmise ja kohaletoimetamise tingimusi, poolte vastutust, Küpsiste poliitikat jPrivaatsuspoliitikat ning muid toodete müügi ja ostuga seotud sätteid. Nende tingimuste lahutamatuks osaks on Küpsiste poliitika jPrivaatsuspoliitika. Ostjal on kohustus läbi lugeda müüja poolt heaks kiidetud ja veebisaidil avaldatud Küpsiste poliitika jPrivaatsuspoliitika.

2.2.    Tingimused on välja töötatud ning müüja ja veebisaidi külastaja (sh ostja) vahelisi õigussuhteid reguleeritakse vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.

2.3.    Külastajal on õigus kasutada veebisaiti ja seal pakutavaid teenuseid vastavalt kasutustingimustele ja kavandatud otstarbel.

2.4.    Külastajal on keelatud teha mis tahes toiminguid, mis lükkavad edasi (võivad edasi lükata) või segavad (võivad segada) veebisaidi ja/või seal pakutavate teenuste (sh teenustega seotud serverite ja võrgu) kasutamist, aga ka püüda turvalisusest mööda hiilida, teha muudatusi, murda sisse või muul viisil häirida veebisaidi, mis tahes arvutisüsteemi, serveri, ruuteri või muu internetiga ühendatud seadme toimimist. Külastaja vastutab selle eest, et tema arvutisüsteem vastab olulistele tehnilistele tingimustele, mis on vajalikud veebisaidi kasutamiseks ja selle ühilduvuse jaoks veebisaidiga.

2.5.    Külastaja vastutab täielikult igasuguse teabe eest, mille ta veebisaidil avaldab ja/või müüjale, kättetoimetamise või makseteenuse pakkujatele edastab (sealhulgas, kuid mitte ainult: oma isikuandmed) ning võtab samuti täieliku vastutuse tagajärgede eest (sealhulgas õiguslike), mis tekivad sellise teabe avaldamise või edastamise tagajärjel.

2.6.    Kui Külastaja soovib saada registreeritud kasutajaks ja saada kaubandusteateid ja/või veebisaidi boonuseid, siis täitke osa „Tellige uudised ja teile on esmakordne kohaletoimetamine tasuta” pakiautomaatidesse üle kogu Eesti. Kasutaja peab täitma nõutava info ja kinnitama, et ta on tingimustega tutvunud ja nendega nõustunud. Registreeritud kasutajal on õigus end igal ajal registreeritud kasutajana kustutada; sel juhul peavad nad sellest müüjat teavitama, saates teate e-posti aadressile: [email protected].

2.7.    Registreeritud kasutaja konto saab deaktiveerida ja keelata külastaja juurdepääsu veebisaidile. Müüja võib deaktiveerida juurdepääsu registreeritud kasutaja kontole oma äranägemise järgi ja ilma eelneva hoiatuseta. Külastaja ei tohi taotleda kahjude hüvitamist ega esitada müüja vastu muid nõudeid või kaebusi eeltoodu tõttu.

2.8.    Külastaja nõustub, et teenuste pakkumise sisu ja/või kord, samuti veebisaidi sisu võib muutuda ilma ette teatamata. Seoses ülaltooduga ei tohi külastaja esitada mis tahes nõudeid või kaebusi. Külastaja kohustub regulaarselt järgima kõigi teenuste kirjeldusi ja nende muudatusi.

2.9.    Külastaja nõustub, et müüja võib oma äranägemisel ja ilma ette teatamata lõpetada veebilehel pakutava teenuse või osa sellest konkreetsele külastajale või kõigile külastajatele teatud aja jooksul täielikult, samuti täielikult lõpetada või peatada veebisaidi või selle teatud osa hooldamise (see hõlmab muu hulgas ka veebisaidi sulgemist). Seoses ülaltooduga ei tohi külastaja esitada mis tahes nõudeid või kaebusi.

2.10.  Müüja ei garanteeri, et veebileht on pidevalt aktiivne, vigadeta ja häireteta, ega võta endale vastutust juhtumite eest, kus veebileht ei tööta või selle toimimine on seotud vigade või häiretega.

2.11.  Külastajal on õigus igal ajal veebisaidi ja seal pakutavate teenuste kasutamine lõpetada.

2.12.  Külastajal on keelatud kasutada veebilehel avaldatud teavet ärilistel eesmärkidel.

2.13.  Kõik õigused (sh omandiõigus, autoriõigus) veebisaidile ja seal avaldatud teabele on müüja omand (autoriõigus, andmebaasiõigused, kaubamärgiõigused, domeeninimed ja muud intellektuaalse omandi õigused kogu veebisaidil sisalduvale materjalile ja teabele on müüjale litsentseeritud või on müüja omand). Külastaja on teadlik, et eelnimetatud õiguste rikkumine on seadusega karistatav.

2.14.  Müüjal on õigus neid tingimusi igal ajal muuta. Tingimuste muudatused ja täiendused on külastajatele veebisaidil kättesaadavad. Tingimuste muudatused või täiendused jõustuvad nende veebisaidil avaldamise päeval, välja arvatud juhtudel, kui tingimustes on sätestatud teisiti.

2.15.  Kui tellimus on saadetud enne tingimuste jõustumise kuupäeva, kehtivad ostja suhtes õigussuhted, mis kehtisid tellimuse esitamise hetkel, välja arvatud juhul, kui tingimustes on sätestatud teisiti.

2.16.  Müüjal on õigus toote hindu igal ajal muuta (vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule), välja arvatud juhtudel, kui tingimustes on sätestatud teisiti. Tellimuse esitamise  hetkel võib ostja tugineda veebisaidil näidatud toote hindadele; kui aga toote hind muutub tellimuse esitamise ja makse teostamise vahelises ajavahemikus, on süsteemi tellimuses näidatud toote hinnad ostjale siduvad.

2.17.  Ostja võib tooteid tellida ilma end veebisaidil registreerimata.

2.18.  Veebisaidil müügiks pakutavad toidulisandid on registreeritud Eesti Vabariigi Põllumajandus- ja Toiduametis.

2.19.  Kui müüjal on õigus või kohustus saata e-postiga teave või dokumendid külastajale või ostjale, vastutab külastaja või ostja kõigil juhtudel müüjale kehtiva e-posti aadressi teatamise eest.

2.20.  Ainult tingimuste punktis 1.6 nimetatud ostjatel on õigus veebisaidil tooteid osta. Tingimustega nõustudes kinnitab ostja, et tal on õigus veebisaidilt tooteid osta.

2.21.  Veebisait ei ole mõeldud isikutele, kellel on keelatud veebisaidile juurde pääseda või kellel ei ole kehtivate seadusandlike või reguleerivate aktidega lubatud seda kasutada nende isikute kodakondsuse, asukoha, elukoha, vanuse või teovõime tõttu.

2.22.  Müüja ei saa garanteerida ega garanteeri, et mis tahes veebisaidil avaldatud sisu ei sisalda viirusi ja/või muid nakkava või kahjustava võimekusega koode. Külastaja vastutab piisavate meetmete rakendamise ja viirustestide (sealhulgas viirusetõrje skaneeringud ja muud turvatestid) eest, mis vastavad külastaja andmete sisestamise ja edastamise konkreetsetele ohutus- ja töökindlusnõuetele.

2.23.  Müüja jätab omal äranägemisel endale õiguse keelata mis tahes muu interneti-veebisaidi link veebisaidile, materjalidele või teabele.

 

 

 1. Toodete hinnad ja kirjeldused

3.1.    Veebisaidil avaldatud tootepildid on ainult illustreerivad ja informatiivsed. Toodete või toote pakendite fotod võivad erineda toote või toote pakendi tegelikust suurusest ja välimusest.

3.2.    Toote kirjeldused, fotod ja muud andmed on müüja omand ning müüjal on omandiõigus ja isiklikud autoriõigused mis tahes veebisaidil avaldatud teabele. Veebisaidil oleva teabe kopeerimine, paljundamine, uuesti avaldamine, edastamine kolmandatele isikutele, muutmine või muul viisil selle kasutamine ilma müüja kui omaniku loata on keelatud ning poolele, kes rikub müüja kõigi kahjude hüvitamise keeldu, tekib vastutus.

3.3.    Müüja müüb tooteid, mis on töödeldud vastavalt kauba pakendamist ja märgistamist reguleerivatele õigusaktidele.

3.4.    Tooteid müüakse iga toote juures märgitud hindadega.

3.5.    Kõik toote hinnad on näidatud koos käibemaksuga (edaspidi – KM), sõltuvalt iga tooterühma käibemaksumäärast.

3.6.    Toote kohaletoimetamise kulud ei sisaldu toote hinnas. Tarnekulu võetakse lisaks toote hinnale ja toote kohaletoimetamise hind sõltub ostja valitud tarneviisist. Kohaletoimetamise kulusid ja võimalusi saab vaadata veebisaidil osast Kohaletoimetamine.

 

 

 1. Ostukorv

4.1.    Ostukorv luuakse siis, kui ostja valib tooted ja vajutab nuppu “Lisa ostukorvi”. Kui toode lisatakse ostukorvi, ei toimu veel toote ostmist. Ostja saab ostukorvi sisu muuta lisades uusi tooteid või kustutades tooted, mida nad osta ei soovi.

4.2.    Tellimuse vormistamisel tuleb sisestada õiged ja täpsed andmed. Sisestatud andmeid tuleb kontrollida, kogu teave tuleb hoolikalt läbi lugeda ja ostja peab kontrollima, kas ta on esitanud korrektse ja täpse info. Tellimuse täitmine ja toodete kohaletoimetamine sõltub sisestatud andmete täpsusest. Ostja kohustub müüjat muudatustest teavitama hiljemalt 24 tunni jooksul alates tellimuse kinnituse saamise hetkest, kirjutades e-kirja aadressile [email protected]. Ostja vastutab õigete andmete esitamise eest; vastasel juhul ei saa toodete kohaletoimetamist tagada.

4.3.    Kui ostja on kõik valitud tooted ostukorvi lisanud, peab ostja klõpsama ostukorvis, et võimaldada üleminek tellimuse järgmisele toimingule, st “ostu töötlemise jätkamiseks” sisestage makse-/kohaletoimetamise teave ning valige kohaletoimetamise ja maksmise viis.

4.4.    Lõplik kogusumma (koos tarnekuludega) näidatakse ekraanil „KOKKU“ pärast kohaletoimetamise viisi valimist. Pärast makseviisi valimist ja nupu „Esita tellimus“ vajutamist teatab müüja automaatselt tellimuse kättesaamisest ja väljastab tellimuse numbri.

4.5.    Ostjat teavitatakse, kui veebisaidi ülekoormuse tõttu või tehnilistel põhjustel võivad ostetud tooted pärast ostukorvi lisamist ja nupu „Esita tellimus“ vajutamist laost otsas olla. Sellisel juhul teavitab müüja ostjat (kasutades ostja märgitud kontaktandmeid) asjaolust, et tellitud ja ostetud tooted pole veebisaidil saadaval. Sellisel juhul saab müüja ostjaga kokku leppida raha tagastamises 14 (neljateistkümne) päeva jooksul (rahaülekanne ostja arvelduskontole, mida kasutati ostu sooritamiseks) toodete puhul, mida pole müüja laos. Müüja võib ostjale pakkuda ka muid samaväärseid tooteid, leppides ostjaga iga kord eraldi kokku.

 

 

 1. Toodete eest tasumise ja kohaletoimetamise viisid

5.1.    Tellimuse vormistamisel võib ostja valida ühe toote kättesaamise viisi, mis on märgitud veebisaidi osas Kohaletoimetamine, mis kirjeldab tarnetingimusi.

5.2.    Kui ostja on valinud toote kättetoimetamise viisi tema poolt märgitud aadressile, võib see olla ükskõik milline ostja valitud aadress, kus tal on toote kättesaamine mugav ja kus ostja on kättesaadav (kodune aadress, töökoha aadress või mõni muu ostja poolt märgitud koht) Eesti Vabariigi piires.

 

 

 1. Maksetingimused

6.1.    Tellimuse vormistamisel võib ostja valida ühe makseviisi, mis on märgitud veebisaidi osas Maksmine, mis kirjeldab maksetingimusi.

6.2.    Tellimuse vormistamisel saab ostja pärast kättetoimetamisviisi valimist valida endale meelepärase makseviisi (valikud võivad olla piiratud, seetõttu on konkreetse tellimuse jaoks kehtiv makseviiside lõplik loetelu toodud vastava tellimuse kõrval):

6.2.1. interneti-pangateenuse abil;

6.2.2. pangaülekandega;

6.2.3. muude veebisaidil näidatud makseviiside kaudu.

6.3.    Pärast makseviisi valimist peab ostja vajutama nuppu “Maksa”.

6.4.    Toodete ja kohaletoimetamiskulude eest tasub ostja korraga, s.t. enne kinnituse saamist ja toote kohaletoimetamist müüja poolt.

6.5.    Kõik kohaletoimetamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui ostja on ostnud minimaalse summa eest, mis tagab tasuta kohaletoimetamise.

6.6.    Ostja peab järgima kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, sealhulgas ilma piiranguteta rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaseid seadusi, vastasel juhul on müüjal õigus tellimust või makset mitte aktsepteerida ega seda tagastada.

 

 

 1. Tellimuse täitmine

7.1.    Toote tellimuste täitmise kord ja tarneajad on veebisaidil määratletud sõltuvalt valitud kohaletoimetamise viisist ja ajast, millal tellimus esitati. Keskmine tarneperiood on 2 kuni 6 tööpäeva, kuid müüja jätab endale õiguse toote tarnimiseks 2 kalendrinädala jooksul, kuna tarneperioodid võivad muutuda sõltuvalt müüja erisätetest ja toodete olemasolust laos. Pakiautomaatide ja kullerite ülekoormuse korral võivad tarned viibida.

7.2.    Ostja võib tellimusi esitada 24 tunni jooksul päevas, kuid müüja komplekteerib tellimused: tööpäevadel kell 9.00–16.00; tellimusi ei teostata laupäeviti, pühapäeviti ja pühade ajal. Müüja edastab ostjale tellimuse kättesaamise kinnituse e-posti teel. Kui ostja ei saa kinnitavat e-kirja, siis vastavat tellimust vastu ei võetud. Tellimuse komplekteerimist alustatakse hetkest, kui raha on laekunud müüja kontole.

7.3.    Kui ostja on tellimuses märkinud, et ta soovib toote kättetoimetamist kulleriga, toimetatakse tooted tellimuses märgitud aadressile. Ostja ei saa toote kohaletoimetamise aadressi muuta pärast tellimuse kinnitamise hetke. Enne toodete kohaletoimetamist ostja poolt märgitud kohta võtab kuller eelnevalt ühendust ostjaga, et täpsustada toodete täpne kohaletoimetamise koht või täpne asukoht ning teavitada ostjat ajast, millal kuller saabub. Ostja on teadlik, et kuller ei saa kaua oodata ja kui ostja ei ole tellimuses märgitud aadressil või kokkulepitud ajal kättesaadav, ei võta müüja endale mingit vastutust toodete kättesaamata jäämise või hilinenud kättesaamise eest.

7.4.    Kui ostja on toote kättesaamise kohaks märkinud Eesti postiväljastuskoha, võib ostja toote väljastamiskohta minna pärast Eesti postiteenistuse kirjaliku teate saamist.

7.5.    Kui ostja on toote kättesaamise kohaks märkinud pakiautomaadi, võib ostja toote väljastuskohta järgi minna pärast SMS-sõnumi laekumist.

7.6.    Kui ostja ei viibi kohas, mille ta on tellimuses märkinud, või kui temaga ei saa märgitud ajal ühendust, ei maksta ostjale toote ja selle kohaletoimetamise eest tasutud raha tagasi.

7.7.    Müüja ei võta vastutust kullerteenuse või muude kättetoimetamisega seotud teenuste pakkujate viivituste ja kättetoimetamisega hilinemise eest, olenemata tingimustest, mille tõttu tarneviivitused on toimunud.

7.8.    Kui ostja kavatseb tellida tooteid väljastuskohta – pakiautomaati, vastutab ostja ise saadetise kiire kättesaamise eest (ühe päeva jooksul), kuid müüja ei vastuta toote eest, kui ostja ei jõudnud järele oma saadetisele, mida võib mõjutada väline õhutemperatuur.

7.9.    Juhul, kui tooted on komplekteeritud ebatäpselt, on ostjal õigus toode viivitamatult välja vahetada, pöördudes müüja poole ([email protected], telefoninumber: +372 59010768). Sellisel juhul katab kohaletoimetamise kulud müüja.

 

 

 1. Toote kättesaamine

8.1.    Arvestades asjaolu, et tellitud tooted on pakitud pappkarpi, kinnitab ostja toote kättesaamise fakti selle vastuvõtmise ajal. Toodete arve leiab ostja pakist, kus on loetletud kõik tellitud tooted, sealhulgas toodete nimetused, iga toote hind ning toodete ja tarnete kogusumma (kui see on tasuline tarne).

8.2.    Lähtudes käesolevatest tingimustest ja lepingust, mis sõlmitakse ostja ja müüja vahel tellimuse vormistamise hetkel, samuti elektrooniliste dokumentide koostamist käsitlevate õigusaktidega ette nähtud võimalustest, ei tohi toodete arvet füüsiliselt omakäelise allkirjaga allkirjastada. Selle punkti sätete põhjendus on järgmine:

8.2.1. Toodete arve koostatakse elektrooniliselt ning andmevahetus müüja ja ostja vahel toimub elektroonilises vormis, nimelt – ostja esitab tellimuse, esitades veebisaidil oma ostuandmed.

8.2.2. Ostja annab käesolevatele tingimustele nõusoleku ja nõustub seeläbi üheselt asjaoluga, et toote arve koostatakse elektrooniliselt ilma allkirjata.

8.3.    Kui toote tarnijaks on kuller, allkirjastab ostja kulleri marsruudilehe või elektroonilise dokumendi kaasaskantava arvuti ekraanil spetsiaalse seadme abil.

8.4.    Toote pakiautomaadist väljavõtmisel on ostja allkirjaks elektroonilised andmed, mis on loodud hetkel, kui ostja sisestab eelnevalt oma mobiiltelefoni SMS-i teel saadud spetsiaalse PIN-koodi ja mille sisestamisel pakiautomaadi uks avaneb. Eelnimetatud elektroonilised andmed loetakse samaväärseks ostja omakäelise allkirjaga.

8.5.    Toote kättesaamisel Eesti postiteenistuse kontoris täidab ja allkirjastab ostja postikviitungi vormi.

 

 

 1. Toote kvaliteet ja vastutus toodete ladustamise eest

9.1.    Toote säilivusaeg ja tootja on märgitud toote pakendil.

9.2.    Toote pakendi avamisel on ostjal kohustus kontrollida, kas tellimuses nimetatud tooted, nende liik ja arv on kohale toimetatud, ja samuti kontrollida, kas tarnitud toodetel pole defekte või muud tüüpi kahjustusi. Samuti peab ostja kontrollima toodete pakendi välimust pakendamisdefektide olemasolu suhtes.

9.3.    Pärast toodete kättesaamist vastutab ostja toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest taganemisõiguse kasutamise perioodil. Taganemisõiguse kasutamiseks peavad tooted olema kasutamata, kahjustamata ja oma esialgse välimusega (tervete ja kahjustamata siltide, tervete kaitsekiledega jne). Ostja vastutab toodete väärtuse vähenemise eest, kui tooteid on kasutatud muul kui algselt ettenähtud eesmärgil.

9.4.    Ostjal on kohustus lugeda hoolikalt toote etiketil või pakendil olevat teavet, samuti lugeda toote pakendi infolehte. Kui ostja ei järgi toote pakendi infolehte ega pakendil märgitud toote hoiutingimusi, kaotab ostja taganemisõiguse ja tarbijakaebuse esitamise õiguse.

 

 

 1. Taganemisõigus

10.1.  Taganemisõigus on ostja (füüsilise isik, kes on tarbijakaitse seaduse kontekstis „tarbija“) õigus lepingust taganeda ja tootest keelduda 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil ostja või ostja nimetatud kolmas isik on tooted kätte saanud vastavalt taganemisõiguse kasutamise korrale.

10.2.  Taganemisõigust ei saa kasutada, kui ostja:

10.2.1. on ostnud tooteid, mis on kiiresti riknevad või kiiresti tarbitavad (toit, teatud tüüpi kosmeetikatooted);

10.2.2. on ostnud spetsiifilisi säilitamistingimusi nõudvaid meditsiiniseadmeid, kosmeetikat ja toidulisandeid, mille järgimist ei saa müüja kontrollida, kuna need tooted on ostja valduses, ja kuna selliste toodete ladustamine peab toimuma vastavalt selliste toodete tootjate juhistele (sobiv õhuniiskuse tase, kaitse otsese valguse ja päikesevalguse eest, keemiliste ja söövitavate ainete puudumine, samuti spetsiifilised lõhnad, tagades tootja poolt ette nähtud sobiva temperatuuri ja muud spetsiifilised säilitamispiirangud);

10.2.3. on toote pakendi avanud või pakend või toode on kahjustatud;

10.3.  Ostja teavitab müüjat oma taganemisõiguse kasutamisest, täites taganemisvormi, mille saate saates vastava taotluse e-posti aadressile [email protected]. Ostja edastab täidetud vormi, arve (arve numbri) ja tellimuse numbri (edaspidi – taganemisavaldus) müüja e-posti aadressile [email protected]. Pärast taganemisavalduse kättesaamist teatab müüja ostjale, et on taganemisavalduse kätte saanud, samuti teavitab teda tehtud otsusest või otsuse tegemise ajast.

10.4.  Ostjal on kohustus tagastada tooted müüjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse edastamist müüjale posti teel, postiteenuste abil või muul ostjale sobival viisil. Ostja peab katma toote tagastamise ja saatmisega seotud kulud.

10.5.  Müüja tagastab ostjalt saadud maksed, sealhulgas kohaletoimetamiskulud (välja arvatud lisakulud, mis on tekkinud ostja poolt valitud kättetoimetamise viisi tõttu, mis ei ole müüja odavaim tavaline tarneviis), 14 päeva jooksul alates päevast, mil müüja on ostjalt taganemisavalduse (lepingust taganemise otsuse) kätte saanud ja kui müüja on ostjalt tagasi saanud tagasilükatud tooted, või kui müüja on saanud ostjalt tõendi selle kohta, et ostja on tooted tagasi saatnud. See tõend võib olla postkontori väljastatud kviitung. Müüja maksab eelnimetatud rahasumma tagasi sama maksevahendi abil, mida ostja on kasutanud, s.t ülekandega ostja arvelduskontole, mida kasutati makse sooritamiseks.

10.6.  Müüjal on õigus maksmine peatada kuni hetkeni, mil ta on ostjalt kätte saanud tooted, millest ostja kavatseb keelduda, või seni, kuni ta on saanud ostjalt tõendi toodete tagasisaatmise kohta, samuti mitte teha ülekannet, kui esineb mõni tingimuste punktis 10.2 sätestatud juhtum.

 

 1. Tarbija nõue lepingule mittevastava toote kohta

11.1.  Tarbijast ostjal on vastavalt tarbijakaitseseadusele õigus esitada müüja vastu nõue toote lepingutingimustele mittevastavuse kohta 2 aasta jooksul alates toote ostmise kuupäevast. Sellise nõude avaldus esitatakse müüjale kahe kuu jooksul alates päevast, mil ostja on tuvastanud toote lepingutingimustele mittevastavuse. Tarnekuupäevaks loetakse päeva, mil müüja on vastava toote edastanud ja ostja selle vastu võtnud.

11.2.  Tarbijast ostja võib lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse müüjale esitada vastavalt tingimuste punktile 18 ja tarbijakaitseseadusele

https://www.riigiteataja.ee/akt/104122020004?leiaKehtiv

 

 

 1. Kaebuste, ettepanekute ja soovituste läbivaatamine

12.1.  Igal ostjal on õigus avaldada müüjale veebilehe toimimisega seotud ettepanekuid või esitada kaebusi, saates need e-posti aadressile [email protected].

 

 

 1. Toidulisandite kasutamise piirangud

13.1.  Arvestades asjaolu, et tootevalik hõlmab Eesti Vabariigis registreeritud toidulisandeid, peab ostja järgima erilist ettevaatlikkust ning hoolikalt läbi lugema ja jälgima toidulisandite pakendi infolehti.

13.2.  Igale toidulisandile on lisatud hoiatusteade vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatule: “Toidulisandid ei asenda täisväärtuslikku ja tasakaalustatud toitumist!” Küsimuste korral peab ostja enne toidulisandi kasutamist hoolikalt läbi lugema pakendi infolehe.

 

 

 1. Ostja isikuandmete töötlemine

14.1.  Kogu teavet ostja kohta, mille ostja müüjale edastab ja mis on saanud teatavaks sellise teabe veebisaidil edastamise tulemusena, loetakse ostja poolt vabatahtlikult edastatud teabeks.

14.2.  Ostja (füüsilise isiku) andmete töötlemisel on müüja vastutav töötleja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679 (27. aprill 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja isikuandmete töötlemist reguleerivate seaduste tähenduses.

 

 1. Vastutus

15.1.  Iga külastaja (sh ostja) vastutab kahjude eest, mille nad on müüjale tekitanud käesolevaid tingimusi rikkudes.

15.2.  Külastajad vastutavad toimingu eest, mille nad on veebisaidi kasutamisel teinud (sealhulgas, kuid mitte ainult, ostuvormil esitatud andmete õigsuse eest; ostja võtab endale vastutuse tagajärgede eest, mis tekivad registreerimisvormis toodud andmevigade või ebatäpsuste tagajärjel).

15.3.  Müüja ei vastuta ostja ees kahjude või kahju eest, mis on ostjale tekkinud toodete viivitamatu tarnimise ebaõnnestumise või tarnete viibimise tõttu või toodete hilinemise või tühistamise tõttu seoses enneolematute ilmastikutingimustega.

15.4.  Müüja ei vastuta ostja ees tingimuste või lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või täitmisega viivitamise eest, kui sellise tõrke või viivituse põhjustasid müüjast mitteolenevad sündmused, st mis tahes toimingud või sündmused, mida müüja ei saanud mõistlikult kontrollida. Kui toimub sündmus, mis ei sõltu ostjast, ja mis ei võimalda müüjal  oma kohustusi nõuetekohaselt täita:

15.4.1. teavitab müüja sellest viivitamatult ostjat; ja

15.4.2. tingimustes sätestatud müüja kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise perioodi pikendatakse müüja kontrolli alt väljas olevate sündmuste kestuse võrra. Kui müüjast mitteolenevad sündmused mõjutavad toodete üleandmist ostjale, lepib müüja uue tarnekuupäeva kokku pärast seda, kui müüjast mitte sõltuvad sündmused on möödas.

15.5.  Müüja ei vastuta muudel veebisaitidel esitatud teabe eest, isegi kui ostjad külastavad neid veebisaite järgides müüja veebisaidil olevaid linke.

15.6.  Ostja vastutab toodete kvaliteedi ja ohutuse tagamise eest taganemisõiguse kasutamise perioodi ajal. Ostja peab säilitama toodete originaalpakendid, et toode ei saaks mehaanilisi kahjustusi ja et kaitsta seda väliste tingimustega kokkupuute eest.

 

 

 1. Lepingu lõpetamine ja kehtivusaeg

16.1.  Tellimuse kinnitamisega (vajutades nuppu „Esita tellimus“) kinnitab ostja selgelt ja üheselt, et ta on nõustunud lepingu sõlmima ja on selle sõlminud ning on võtnud endale kohustuse täita lepingust tulenevaid kohustusi. Samuti näitab see toiming, et ostja on teadlik, et tal on tellitud toodete eest tasumiseks vajalikud rahalised vahendid.

16.2.  Kui ostja on noorem kui 18, kinnitab ta, et on teavitanud oma seaduslikku esindajat, kes on nõustunud lepingu sõlmimisega, ja vajadusel kohustub tema seaduslik esindaja võtma endale sõlmitud lepingu kohustused.

16.3.  Leping loetakse sõlmituks, kui ostja saab müüja teate tellimuse kättesaamise kohta oma e-posti aadressile.

16.4.  Leping kehtib ajavahemiku jooksul, mil käesolevast lepingust tulenevad kohustused on täidetud.

 

 

 1. Vaidluste lahendamine

Vaidluste lahendamine, tarbijakaebuste lahendamine müüja juures

17.1.  Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada kõik vaidlused, mis tekivad müüja ja külastaja (sh ostja) vahel või mis tekivad seoses veebisaidi kättesaadavuse ja/või kasutamise ja/või toodete ostmisega veebisaidil vastastikuste läbirääkimiste või kirjavahetuse teel eesmärgiga jõuda vastastikku kasuliku ja vastuvõetava lahenduseni.

17.2.  Kui vaidluse lahendamine läbirääkimiste või kirjavahetuse teel ebaõnnestub, lahendavad pooled vaidluse Eesti Vabariigi kohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Pooltevahelisi vaidlusi saab lahendamiseks esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (kui ostja on tarbija) või Eesti Vabariigi kohtusse, sealhulgas juhul, kui külastaja (sh ostja) asub elama või viib oma tegevus- või asukoha üle välisriiki pärast lepingu sõlmimist või kui külastaja (sh ostja) elukoht, tegevus- või asukoht ei ole kohtunõude esitamise ajal teada.

17.3.  Tarbijast ostja võib lepingu rikkumisest tuleneva kaebuse müüjale esitada vastavalt tarbijakaitseseadusele ja tingimuste punktidele 18.3–18.9. Ostja võib eelmainitud kaebuse esitada mis tahes vormis ise või oma esindaja kaudu. Ostja esitab oma kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kaebuses: 1) oma nime ja kontaktandmed; 2) kaebuse esitamise kuupäeva; 3) kauba ostmise või teenuste kättesaamise kuupäeva; 4) kauba või teenuste puudused; 5) müüjale esitatud nõude.

17.4.  Kui ostja esitab kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kinnitab müüja kaebuse kättesaamist.

17.5.  Müüjal on õigus nõuda kaebuse kohta täiendavaid dokumente või andmeid, sealhulgas dokumente, mis tõendavad tehingu sooritamist või puuduste vastu garantii olemasolu, või lisada koopia sellisest dokumendist, samuti tehingu sooritamist tõendava dokumendi koopia, vajaduse korral ka esindusõigust tõendavad andmed või dokumendid. Kui ostja ei esita nõutavaid andmeid või dokumente, ei pruugi müüjal olla võimalik kaebust üle vaadata ega ostja nõuet rahuldada.

17.6.  Kui ostja esitab kaebuse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, vastab müüja sellele samas vormis ja annab infot ostja kaebuse rahuldamise või kaebuse võimaliku lahenduse kohta 15 päeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist, kui seaduses või Euroopa Liidu määruses ei ole ette nähtud teistsugust tähtaega. Vastus ostjale saadetakse ostja märgitud postiaadressil või e-posti aadressil, kui ostjaga pole kokku lepitud teisiti. Kui kaebust ei ole võimalik eelmises lauses nimetatud tähtaja jooksul lahendada, põhjendab müüja viivitust, teatab sellest ostjale kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning määrab uue mõistliku tähtaja.

17.7.  Kui müüja ei pea ostja nõuet õigustatuks, keeldub selle rahuldamisest või nõustub nõuet rahuldama ainult osaliselt, põhjendab müüja ostja nõude rahuldamise täielikku või osalist keeldumist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

17.8.  Kui müüja on keeldunud ostja nõude rahuldamisest või kui ostja ei nõustu müüja pakutava lahendusega, võib ostja esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile, mis tegutseb Eesti Vabariigi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis, või Eesti Vabariigi kohtusse vaidluse lahendamiseks, sealhulgas juhul, kui ostja asub pärast lepingu sõlmimist elama või viib oma tegevus- või asukoha välisriiki või kui ostja elukoht, tegevus- või asukoht ei ole kohtunõude esitamise ajal teada.

17.9.  Lisateabe saamiseks ostja õiguste kohta esitada avaldus tarbijavaidluste komisjonile, mis tegutseb Eesti Vabariigi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis, lugege tarbijakaitseseaduse  5. peatükki „Tarbija ja kaupleja vahelise tarbijavaidluse lahendamine“ ning 6. peatükki „Tarbijavaidluste komisjon“ https://www.riigiteataja.ee/akt/104122020004?leiaKehtiv. Vaadake ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametis veebisaiti https://www.ttja.ee ja / või pöörduge Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole (e-post [email protected]; telefon 620 1707; aadress Endla 10a, 10122 Tallinn, Eesti Vabariik).

17.10.  Ostja, kes on tarbija ja kes on pärit teisest EL-i riigist ning kellel on müüja vastu kaebus, mida ei olnud võimalik müüja ja ostja vahel lahendada, võib selle lahendamiseks kasutada platvormi ODR (Online Dispute Resolution). ODR-platvorm on elektrooniline keskkond, mille kaudu saab e-kauplejate kohta esitatud kaebusi edastada pädevale kohtuvälisele tarbijavaidluste lahendamise organile. Veebipõhine vaidluste lahendamise (ODR) platvorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

 

 1. Muud sätted

18.1.  Müüjal on õigus keelata külastaja (sh ostja) juurdepääs, kui müüja saab õiguskaitseasutuste vastavad juhised või kui külastaja on müüjale tekitanud kahju, sisse tunginud veebisaidile, ebaseaduslikult või seaduslikult juurde pääsenud teiste inimeste andmetele, mis on veebisaidile või süsteemi salvestatud.

18.2.  Müüjal on õigus vastavalt lepingule oma õigused ja kohustused üle anda kolmandale isikule või isikutele; selliste õiguste ja kohustuste üleandmine ei mõjuta siiski külastaja (sh ostja) õigusi ega müüja kohustusi, mis tulenevad käesolevatest tingimustest. Sellise üleandmise korral teavitab müüja külastajat, edastades selle teabe veebisaidil.

18.3.  Külastajal (sh ostjal) ei ole õigust ilma müüja kirjaliku nõusolekuta üle anda kõiki käesolevate tingimuste kohaseid õigusi või osa oma õigustest või kohustustest kolmandatele isikutele või osapooltele.

18.4.  Kui kohus on tunnistanud nende tingimuste mõne sätte ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittekohaldatavaks, jäävad ülejäänud käesolevate tingimuste sätted jõusse ja neid kohaldatakse täies ulatuses. Kõik käesolevate tingimuste sätted, mis on tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või osaliselt või teatud määral kohaldamatuks, jäävad jõusse ulatuses, milles seda ei tunnistatud ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittekohaldatavaks.

18.5.  Kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda müüja kõhklused, mis on seotud nende tingimustest tulenevate õiguste kasutamisega, ostja vabastamist oma kohustuste täitmisest ega õigusta neid sellistest kohustustest taganema, samas kui vastutuse osaline täitmine või mis tahes õiguse osaline või eraldi kasutamine ei tähenda, et neid kohustusi ei tohi täita või neid õigusi ei saa edaspidi kasutada.

18.6.  Käesolevatele tingimustele ja käesolevatest tingimustest tulenevatele poolte suhetele (sealhulgas lepingu sõlmimist, kehtivust, kohaldamist ja lõpetamist reguleerivatele küsimustele) kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi ja määrusi ning neid tõlgendatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel.

Toode lisatud ostukorvi